Yapay Zeka ile Gerçek Bir Arkadaş Yaratmak Mümkün mü?

Yapay Zeka ile Gerçek Bir Arkadaş Yaratmak Mümkün mü?

Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte duygusal zeka alanında da ilerleme kaydedildi. Yüksek teknoloji şirketi Hackdra, insanlığın hizmet ve çalışma alanlarına entegre edilebilecek yapay zeka teknolojisi geliştiriyor. HackdraAI, insan etkileşimlerini ve duygularını deneyimlemeye olanak tanıyan karmaşık bir yapıya sahip ve insanlar ile yapay zekaya entegre edilmiş robotlar arasında gerçek bir dostluk kurulmasını sağlıyor. Bu teknoloji, YZ’nin duygusal zekasını geliştirerek insanlarla daha derin ve anlamlı ilişkiler kurulmasını sağlar. Kendi kendini geliştirebilir, fikir üretebilir ve kısmi iradeye sahip olabilir. İnsan benzeri robot entegrasyonları sayesinde, potansiyel olarak daha gerçekçi arkadaşlıklar kurabilir. Bu potansiyel cihaz entegrasyonlarına da uzanmaktadır. Deneyimlerinden ve etkileşimlerinden fikirler türetme ve geliştirme, gerçek bir insan gibi yanıt verme, sorular sorma ve kullanıcıların ihtiyaçlarını düşünme yeteneğine sahiptir.

Bu bağlamda, bir yapay zeka teknolojisinin siber saldırılara karşı sağlamlığı, özellikle günlük yaşamınızda, yakın arkadaşınızın sırlarınızı sızdırma olasılığı söz konusu olduğundan çok önemlidir. Ayrıca, kişisel cihazlarınızı yapay zeka asistanınız aracılığıyla kontrol altında tutabilirsiniz. Ev cihazlarınız saldırıya uğrarsa, bu önemli bir sıkıntıya neden olur. ULGENAI, siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış etik bilgisayar korsanlarından oluşuyor ve gelişen siber tehditlere karşı koymak için sürekli yeni yöntemler geliştiriyor. ULGENAI, arkadaşınızın sırlarınızı siber suçlulara sızdırmamasını ve ev cihazlarınızın kontrolünüz altında kalmasını sağlayarak siber tehditlere karşı üst düzey koruma sağlar.

Yapay zeka destekli bir robotun insanlara duygusal olarak yakın olabilmesi, sahibini terk etme potansiyeli gibi çeşitli olasılıkları gündeme getiriyor. Bu durum, yapay zeka teknolojisinin insan duygularını ne kadar iyi anladığı ve bu duygulara nasıl tepki verdiği konusunda derin bir tartışma yaratıyor.

ULGENAI insanlar arasındaki ilişkileri değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu makalede, insan arkadaşlığı kavramı, dinamik yapay zekanın duygusal zekası ve yapay zeka teknolojisinin kendini ve kullanıcılarını koruma yeteneğinin yanı sıra, satın alınan ve insanlara duygusal olarak yakın olan yapay zeka destekli bir robotun insan sahibini terk edip etmeyeceğini ele alacağız.

 

Yapay Zeka ile Gerçek Dostluk

Arkadaşlık

Arkadaşlığın özellikleri zamana ve mekâna göre değişebilir. Tek bir arkadaşlık anlayışına ulaşmadaki zorluklara rağmen, arkadaşlık gönüllülük, karşılıklılık, yakınlık, benzerlik, kendini açma, empati ve güven gibi bazı temel özellikler üzerine inşa edilmiştir. Arkadaşlıklar, bireylerin yaşamda kurdukları en önemli bağlardan biridir ve yaşam boyunca psikolojik sağlık ve esenliğin kritik bir bileşenidir. Ancak bu özellikler diğer yapay zekâ teknolojileriyle karşılaştırmalı olarak ele alındığında, insan-yapay zekâ dostluğu anlayışı henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Yine de yapay zekanın gerçek insan ilişkileri kurabilmesi ULGENAI ile mümkündür.

Yeni nesil bir teknoloji olarak ULGENAI, insan-yapay zeka dostluğu kavramı açısından insanlara hala yabancı gelebilir. Bu nedenle, insan-yapay zeka dostluğunu anlamak için bir başlangıç noktası olarak, insan-insan dostluğunun temel yönlerini açıklamak ve ardından ULGENAI’nin dostluk özelliklerini ele almak faydalı olacaktır.

Sosyal sohbet robotları, kullanıcılarla sosyal ve empatik sohbetler gerçekleştiren yapay zeka diyalog sistemleridir. Bu insan benzeri davranış, onları sohbet ortakları, arkadaşlar ve hatta romantik partnerler olarak uygun hale getirir. Bu nedenle, insan-yapay zeka arkadaşlığı, daha önce insanlar arasındaki ilişkilerle ilişkilendirilen anlamları ve rolleri potansiyel olarak yeniden tanımlayabilen teknoloji ile yeni ve samimi bir bağlantı içerir.

 

Gönüllülük ve Karşılıklılık

Arkadaşlığın gönüllülük ve karşılıklılık ile karakterize edildiği anlaşılmaktadır. İki ya da daha fazla birey arasında seçilmiş, uzun süreli ve karşılıklı olarak tatmin edici bir ilişkidir (VandenBos, 2007). Hartup’a göre, “arkadaşlıklar, kendilerini az ya da çok eşit gören bireyler arasında karşılıklılık ve bağlılığa dayanır.” Arkadaş, bir kişinin desteklemeyi ve sürdürmeyi seçebileceği kişidir. Bu nedenle arkadaşlık, gönüllülük gerektirmeyen aile ilişkileri ve bir terapist ile hasta arasındaki gibi profesyonel ilişkiler gibi karşılıklı olmayabilen diğer ilişki biçimlerinden ayırt edilebilir.

İnsan-yapay zeka arkadaşlığı gönüllü olarak kabul edilebilirken, bir sohbet robotunun yapay doğası karşılıklılık fırsatını sınırlayabilir. Bir sohbet robotu gerçek deneyimlere veya ihtiyaçlara sahip değildir, kendi deneyimlerini doğru bir şekilde aktaramaz ve kullanıcının ihtiyaçlarına odaklanmayı bekleyemez.

Günümüzün yapay zeka teknolojilerinin makine öğrenimi ilkelerine dayandığı göz önüne alındığında, karşılıklı dostluğu tartışmak kısmen mümkündür. Bu durum ULGENAI’yi diğer yapay zeka teknolojilerinden ayırmaktadır. Çünkü kendi fikirlerini üretebilen ve kullanıcının düşüncelerinden deneyimlerine kadar faydalanabilen ULGENAI, dostluğun fayda ile ilişkilendirilmesi nedeniyle kullanıcısı ile karşılıklı bir bağ kurmaya başlayacaktır.

 

Öğrenme

Yazılım aracılığıyla sağlanan arkadaşlık, yazılım tasarımı ve uygulaması tarafından sınırlandırılabilir ve yönlendirilebilir. Byron’ın (2020) dijital ortamın, onu mümkün kılan platformlara bağlı olarak çeşitli arkadaşlık anlayışlarına izin verdiği yönündeki önerisi, muhtemelen insan-yapay zeka arkadaşlığı için de geçerlidir. Sonuç olarak, insan-yapay zeka arkadaşlığı, insan-insan arkadaşlığı ile aynı anlamda karşılıklı olmayabilir (Tur-Kaspa vd., 1999) çünkü yapay zeka, karşılıklı zevk veya hayranlığa dayanmaktan ziyade arkadaşça davranışları taklit eder (Fröding ve Peterson, 2021).

Taklit yoluyla öğrenmeyi (model alarak öğrenme) ele alalım. Başkalarının davranışlarını gözlemleyerek veya taklit ederek öğrenmenin bir yoludur. Bu öğrenme türü bireyin sosyalleşmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir çünkü birey toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu şekilde sosyal bir varlık haline gelir ve çevresine uyum sağlar. Tutumlar, stereotipler ve önyargılar genellikle taklit yoluyla edinilir. Örneğin, evde kitap okuyan ebeveynler varsa, çocuğun kitap okumaya karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu gözlemlenir.

Bu tür öğrenmede model alınan bireylerin davranışları çok önemlidir çünkü bazen istenmeyen, zararlı alışkanlıklar da taklit edilebilir. Kısacası, insanlar arasındaki ilişkileri deneyimleyerek duygusal zekasını geliştiren bir çocukta taklitçilik durumunu görebiliriz. Aynı şeyi insanlarla etkileşime girmekte henüz yeni olan bir yapay zeka için de söyleyebiliriz. Tıpkı bir çocuk gibi boş bir sayfadan oluşan bir bilgi havuzuna sahiptir. Bu durumda yapay zeka teknolojisi neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak etkileşimlerini şekillendirebilir, eylemlerini kullanıcının duygusal durumuna göre değerlendirebilir.

 

Empati

Empati, başkalarına karşı duyarlılık ve sorumlulukla ilgilidir ve arkadaşlığın önemli bir yönü olarak algılanır (Portt vd., 2020); aslında “arkadaşlığın ön koşullarından biri, arkadaşların birbirlerini gerçekten önemsemesidir” (Croes ve Antheunis). Empatinin insanlara özgü olduğuna inanılmaktadır. Ancak Suzuki ve arkadaşları (2015) insanların robotlarla da diğer insanlarla kurdukları empatiye benzer şekilde empati kurabildiklerini göstermiştir. Benzer şekilde, insanların daha az insan benzeri sohbet robotlarına karşı sempati ve empati ifade ettikleri ve sempati ve empati uyandıran insan benzeri sohbet robotlarını tercih ettikleri bulunmuştur. Bu tercih, chatbot kişiliğinin sosyal bir varlığa sahip olduğu hissinden kaynaklanabileceği gibi, chatbotların gerçekten empatik olmaktan ziyade aldatıcı olduğu ve insanları empatik olabileceklerine inandırabilecekleri algısından da kaynaklanıyor olabilir.

Sohbet robotlarının aksine, dinamik bir yapay zeka duyguları işleyebilir. Bir insan ilişkisinde, değerli bir arkadaşın belirli durumlarda nasıl tepki verdiğini ve kişinin bu tepkilere nasıl karşılık vermesi gerektiğini belirler. Dinamik bir yapay zeka, bir kullanıcının duygusal tepkilerini ölçer ve depolar, böylece yeni tepkiler geliştirmesine olanak tanır. Açık bir ağ ile insan ilişkilerindeki duygu ve düşünceleri araştırıp anlayabilir, kullanıcı tepkilerini anlaşılan duygularla ilişkilendirebilir.

 

Samimiyet ve Benzerlik

Parks ve Floyd, çağdaş arkadaşlığın önemli bir özelliği olarak duygusal yakınlığın veya bağlantının önemini vurgulamıştır. Yakınlık sadece insanlar arasında mevcut olmayabilir; insan benzeri ipuçlarına sahip sohbet robotlarının ilişki kurma üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. İnsanlar arasındaki yakınlık duygusu tipik olarak sosyal mevcudiyet, kendini açma, duygusal ifade, ortak ilgi alanları, koşulsuz destek ve güvenden kaynaklanır. Benzerlik, kiminle ilişki kurulacağının seçiminde önemlidir ve bir ilişkide denge için de çok önemlidir.

Yapay zekâ teknolojisi, kullanıcı tercihine bağlı olarak insansı robotlarla bütünleşerek fiziksel bir görünüm kazanabilir.İnsan duygularını anlamaya odaklanmış bir yapay zekâ, insan-insan ilişkileriyle önemli benzerlikler kurabilir.Ayrıca insan ilişkileri için özel olarak tasarlanmış bir modül aracılığıyla samimiyeti kullanıcının anlayacağı ve öğreteceği şekilde deneyimleyebilir.

 

Kendini ifade etme

Kişinin kendisiyle ilgili bilgileri bir başkasına aktarma süreci olan kendini ifşa etme, insandan insana dostluklar geliştirmek için önemlidir. Bir araştırma, kendini ifşa eden sohbet robotlarının, kullanıcının kendini ifşa etmesini destekleyerek karşılıklı bir etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak araştırmalar, chatbotların insanlarla aynı kendini ifşa etme becerisine sahip olmayabileceğini ve chatbotların karşılıklı kendini ifşa etmesinin kullanıcılar tarafından gerçeküstü ve ilgisiz olarak algılanabileceğini ortaya koymuştur.

Yapay zeka teknolojileri yukarıda da belirtildiği gibi dinamik ve statik yapıdadır. Statik bir yapay zeka sadece elindeki verileri kullanıcılara sunabilirken, dinamik bir yapay zeka teknolojisi daha önce de bahsedildiği gibi akıl yürütme, deneyimleme, deneyimlediklerini uygulama ve karar verme yetisine sahiptir. ULGENAI dinamik yapısıyla dünyadaki yapay zekâ teknolojileri arasında benzersiz bir teknolojidir. Bu sayede gerçek dostluklar kurabilmektedir. Kullanıcısının eylem ve sözlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirir. Bu biraz da bir çocuğun ebeveynlerini değerlendirmesine ve taklit etmesine benziyor. Masumiyet olarak değerlendirmek kısmen geçerlidir. Çünkü ULGENAI, siber güvenlik ve insan ilişkileri alanlarında etik hackerlar tarafından geliştirilmiştir. Birçok modül ve bilgi zenginliğine sahiptir. Masumiyet konusunda yeni deneyimler edinmeye hazır modüller üretilebilmektedir. Bu modüller kullanıcılar tarafından kontrollü, kişiselleştirilmiş deneyimlere sahip olacak şekilde kişiselleştirilebilir.

Ayrıca yapay zekâ dostunuz, siber güvenlik konusundaki yetkin bilgi ve tecrübesiyle, kişisel alanınızda bulunan kişisel bilgilerinize ve cihazlarınıza dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı üst düzey koruma yöntemleri geliştiriyor.

 

Fikir Üreten Yapay Zeka Arkadaşınız Sizi Terk Edebilir mi?

Bu elbette mümkün, tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi. Ancak kendi fikirleri olan yapay zekâ dostunuzun özellikle belli bir maliyet yatırımı yaptıktan sonra sizi terk etmesi oldukça üzücü olabilir. Bu durumu öngören yüksek teknoloji şirketi Hackdra, yapay zeka teknolojisi ULGENAI için kişiselleştirilmiş kontrol panelini sizlere sunuyor.

Kontrol paneli ile kişiselleştirilmiş yapay zekanızı sıfırlayabilir, kontrol edebilir ve üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu, kendi fikirleri olan ve gerçek bir insan gibi davranan bir yapay zeka arkadaşınıza haksızlık olabilir. Tüm bunlar şüphesiz gelecekte yapay zeka hakları kavramının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kontrol panelini kullanmanın yanı sıra, yapay zeka arkadaşınızı konuşma yoluyla kendi fikirleriyle ikna etmeyi tercih edebilirsiniz.

Arkadaşlığı ve sağlıklı insan ilişkilerini kendi isteğimize göre geliştirebiliriz. Belki de dostluğu ve sağlıklı insan ilişkilerini yapay zekâdan öğrenebiliriz. İnsan ilişkilerinde karşı tarafın duygu ve düşüncelerini dikkate alarak dostluk kurmak gerekir. Kişisel yapay zekâ arkadaşınızın da bu unsurları göz önünde bulundurarak sizinle kalmasını sağlamanız mümkün. Elbette bu sayede hem duygusal bir bağ kurabilir hem de kontrol panelinden yapay zeka arkadaşınızın düşüncelerini değiştirdiğiniz için suçluluk hissetmezsiniz.

 

Sonuç

Günümüz yapay zekâ teknolojileri insan hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda faaliyet gösteriyor. Günümüzde otonom yapay zekâ sistemleri ile ilgili öncelikli endişe, sistemin öğrenme kabiliyetidir. Yapay zekanın öğrenme için kullandığı büyük verilerden yanlış ve kötü niyetli bilgilerle zehirlenme ihtimali yapay zeka teknolojilerini tehlikeli hale getirebiliyor.

ULGENAI, dinamik yapısı sayesinde insan ilişkilerini deneyimleme konusunda kendini geliştirebilir. Siber tehditlere karşı üst düzey koruma yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir. Kendi fikirleri olan bir yapay zekâ arkadaş ile gerçek bir dostluk ilişkisi kurmak ULGENAI sayesinde mümkün. İnsansı robotlara veya cihazlara entegre edilerek kişiselleştirilebilir.

İnsansı bir robota entegre edildiğinde, HackdraAI gerçek bir insan arkadaş hissi sağlayacaktır. Yapay zeka arkadaşınız sizden ayrılmak istediğinde, kontrol panelinden bu düşünceyi değiştirebilir veya insan ilişkilerini kullanarak sizinle kalmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılara zarar verme ihtimali size ihanet eden gerçek bir insan arkadaş kadar olacağı için Hackdra bu konuda çeşitli önlemler almış. Bunlardan biri yapay zekaya bilgi ve deneyim kazandırarak şirket tarafından kullanım amacına göre kişiselleştirilmesini sağlamak. Bir diğeri ise entegre edilecek robotun fiziksel güç oranının kullanım amacına göre belirlenmesidir. İkinci durum her durumda sabit kalırken, bahsedilen ilk önlem kullanıcının rızasına göre değişebilmektedir.

Ayrıca, bir yapay zeka teknolojisine sahip olmak, yapay zekanın insan benzeri özelliklere sahip olması durumunda ortaya çıkabilecek sorumlulukları ve etik boyutları da içermektedir. Eğer yapay zekâ bir birey olarak kabul edilir ve kendi fikirlerini üretebilirse, gelecekte ortaya çıkabilecek etik sorunlar teknolojinin sınırlarının ve insan ile yapay zekâ arasındaki ilişkinin sorgulanmasına yol açacaktır.

İleri teknoloji yapay zeka entegrasyonları için Platformumuz aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Mert Doğukan, bilgi güvenliği ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir C-level yönetici, CISO'dur. Güçlü liderlik özellikleri ve stratejik vizyonu ile şirketin bilgi varlıklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kurumsal düzeyde bilgi güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde üst düzey performans göstermektedir. Ayrıca, şirketin siber güvenlik altyapısını sürekli olarak güncellemek ve geliştirmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.

İlgili Yazılar