Hackdra Cybersecurity - Privacy Policy

Kullanım Şartları

destek@hackdra.com
YÜRÜRLÜK TARİHİ: 1 Ocak 2023

Ürün Lisans Sözleşmesi

Bu sözleşmenin tarafları siz (son kullanıcı) ve Hackdra Inc.’dir (“Hackdra”). AŞAĞIDAKİ YASAL SÖZLEŞMEYİ (VEYA BU “SÖZLEŞME” VEYA “EULA”) DİKKATLE OKUYUN. HACKDRA ÜRÜN(LER)İNİN VE BUNLARDAKİ HERHANGİ BİR GÜNCELLEMENİN, HACKDRA TARAFINDAN BUNLARDA YER ALAN YAZILIM VE YAZILIMIN VE HACKDRA TARAFINDAN SATILAN BAĞIMSIZ YAZILIM ÜRÜNLERİNİN (BİRLİKTE “ÜRÜNLER” ve/veya “YAZILIM”) KULLANIMI, KOŞULLARIN SİZİN TARAFINIZDAN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİR. BU SÖZLEŞMEDE, HACKDRA’NIN TAKDİRİNE GÖRE ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİRİLMİŞ VEYA GÜNCELLENMİŞ, HACKDRA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞ VEYA GÜNCELLENMİŞ BİR SÜRÜM YAYINLANMAKTADIR. HACKDRA, HACKDRA’NIN YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN İMZALANAN BİR YAZILI OLARAK AÇIKÇA KABUL EDİLMEDİĞİ SÜRECE, HERHANGİ BİR SİPARİŞ, İZİN, KABUL VEYA DİĞER YAZILI YAZIŞMA VEYA DİĞER YAZILI VEYA SÖZLÜ İLETİŞİMDEKİ HERHANGİ BİR EK VE/VEYA ÇATIŞAN HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYACAKTIR. BU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN. BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, HEMEN VE HİÇBİR DURUMDA ÜRÜNÜ ALDIKTAN SONRA BEŞ (5) TAKVİM GÜNÜNÜ GEÇMEDEN İSTENEN EULA DEĞİŞİKLİKLERİNİ destek@hackdra.com ADRESİNDEN HACKDRA’YA BİLDİRMENİZ GEREKİR.

1. Lisans Verilmesi

Bu sizinle Hackdra arasındaki bir lisans sözleşmesidir, bir satış sözleşmesi değildir. Bu Sözleşme boyunca kullanıldığı şekliyle “Yazılım” terimi, Hackdra cihazlarıyla birlikte size sağlanan veya Hackdra tarafından sağlanan tüm bağımsız yazılımları ve Hackdra tarafından size sağlanan herhangi bir bağımsız yazılımı içeren tüm Hackdra ve üçüncü taraf donanım yazılımlarını ve yazılımlarını ve “Yazılım” terimini içerir. Takdiri kendisine ait olmak üzere Hackdra tarafından size sağlanan yazılım veya ürün yazılımına ilişkin her türlü ek belgeyi, her türlü güncellemeyi ve geliştirmeyi içerir. Hackdra size devredilemez (bölüm 5’te (“Transfer”) belirtilenler hariç), münhasır olmayan, iptal edilebilir (bu şartlara uymamanız durumunda, fesih durumunda veya Hackdra’nın Yazılımı yalnızca dahili iş amaçlarınız doğrultusunda, bu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak ve Hackdra belgelerindeki diğer kısıtlamalara (lisans süresi kısıtlamaları dahil) tabi olarak ve yalnızca Yayınlanan belgelerde aksi belirtilmediği sürece Hackdra cihazı Bu bölüm 1’de verilen sınırlı, özel lisans hakları dışında, Yazılıma ilişkin hiçbir lisans hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz.

2. Kullanım Sınırlaması

Aşağıdakileri yapmanız yasaktır ve bunu yapmaya teşebbüs edemezsiniz ve eğer bir şirket iseniz, çalışanlarınızın ve yüklenicilerinizin şunları yapmaya çalışmasını engellemek sizin sorumluluğunuzdadır: (a) değiştirme, tercüme etme, ters mühendislik yapma, kaynak koda dönüştürme, parçalara ayırma, aşağıdakilere dayalı türev çalışmalar oluşturma Yazılımın alt lisansını veremez veya dağıtamazsınız; (b) Yazılımdaki herhangi bir hakkı herhangi bir biçimde herhangi bir üçüncü tarafa kiralamak veya kiralamak ya da Yazılımı başka herhangi bir şekilde üçüncü tarafların kullanımına sunmak veya erişilebilir kılmak; (c) temlik veya alt lisans hakkını başka bir kişiye veya kuruluşa devretmek (bölüm 5’te belirtilenler hariç): (d) Yazılım, Ürünler ve kapsayıcılar üzerindeki her türlü mülkiyet bildirimini, etiketi veya işareti kaldırmak; (e) Yazılımı herhangi bir kıyaslama veya performans ölçümünün sonuçlarını belirlemek veya açıklamak için kullanmak; (f) Yazılımın kullanımına yönelik bir platforma müdahale etmek; (g) Yazılımı size ait olmayan ve sizin kontrolünüzde olmayan bir cihazda kullanmak; (h) Yazılıma ilişkin platformun çevrimiçi bölümlerine erişmek için otomatik yöntemler kullanmak; (i) Yazılımı üçüncü taraf eğitimi, ticari zaman paylaşımı veya hizmet bürosu kullanımı için kullanmak veya (bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece) Yazılımı üçüncü taraflara hizmet sağlamak için kullanmak, (j) Yazılımın kamuya açık olmayan özelliklerini veya içeriğini paylaşmak yazılımın herhangi bir üçüncü tarafla; (k) rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak, yazılımın benzer fikirlerini, özelliklerini, işlevlerini veya grafiklerini kullanarak bir ürün oluşturmak veya yazılımın herhangi bir fikrini, özelliğini, işlevini veya grafiğini kopyalamak amacıyla yazılıma erişmek; veya, (l) insan faaliyetini simüle eden herhangi bir yazılım veya herhangi bir bot veya web tarayıcısı aracılığıyla bilgi toplamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılım üzerinde veya yazılımla ilgili web kazıma veya veri kazıma faaliyetlerinde bulunmak.

3. Mülkiyet Hakları

Yazılıma ve herhangi bir Ürüne ve bunların herhangi bir kopyasına ilişkin tüm haklar (telif hakları, ticari sırlar, patent ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil), mülkiyet hakkı, menfaatler Hackdra’ya aittir. Yazılım veya diğer Ürünlere ilişkin hiçbir mülkiyet hakkının veya diğer fikri mülkiyet haklarının size devredilmediğini ve bölüm 1’de (“Lisans Verme”) açıkça belirtilen özel sınırlı lisans dışında Yazılım veya diğer Ürünlere ilişkin herhangi bir hak elde etmeyeceğinizi kabul edersiniz. “) üstünde. Hackdra’nın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu, bunları elinde tuttuğunu ve elinde bulunduracağını ve Lisans Verme dışında Ürünler ve Yazılımla ilgili hiçbir fikri mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı açıkça kabul ve beyan edersiniz. Hackdra’nın tüm gizli bilgilerini gizli tutmayı ve bu bilgileri yalnızca Hackdra’nın açıkladığı amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz.

4. Süre ve Fesih

Lisansın süresi (a) sipariş belgelerinde, diğer Hackdra belgelerinde veya Hackdra uygulamaları veya politikalarına göre (değerlendirme veya beta lisansları veya abonelik veya diğer dönem lisansları gibi) belirtilen süreden ve (b)’den kısa olanıdır.) Hackdra’nın Yazılımdaki telif hakkı süresince. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz veya bunlara uymamanız halinde veya Hackdra’nın diğer belgelerinde belirtilen diğer nedenlerle Hackdra, bu Sözleşmeyi ve buradaki lisansları ve diğer hakları bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilir. Böyle bir fesih durumunda Yazılımı ve herhangi bir Ürünü kullanmayı bırakacağınızı, herhangi bir tazminat talep etmeyeceğinizi ve Hackdra belgelerinin tüm kopyalarını imha edeceğinizi veya tüm materyalleri Hackdra’ya iade edeceğinizi kabul edersiniz.

5. Aktarım

Ürünlerin Hackdra sözleşmeli ve yetkili satıcısı veya distribütörüyseniz, Yazılımı Hackdra yetkili satıcı veya distribütör politikasına ve ilgili belgelere göre bir son kullanıcıya devredebilirsiniz (Hackdra tarafından yazılı olarak özel olarak kabul edilmedikçe kiralayamaz veya kiralayamazsınız). (i) müşterinizin ve son kullanıcının bu Sözleşmenin bir kopyasını almasını, bu Sözleşmenin şart ve koşullarına bağlı olmasını sağlarsınız ve Ürünü veya Yazılımı satarak, bu Sözleşmenin şartlarını söz konusu kişilere karşı uygulamayı kabul edersiniz. Son kullanıcı, (ii) geçerli tüm Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve düzenlemelerine her zaman uyacaksınız ve (iii) sizden Ürün(ler) satın alan ancak aşağıdakileri kabul etmeyen bir son kullanıcı tarafından size ödenen tüm ücretleri iade etmeyi kabul edersiniz: Bu Sözleşmede yer alan şartlara tabidir ve bu nedenle Ürünü/Ürünleri bu Sözleşmede belirtildiği şekilde iade etmek istemektedir. Ayrıca, Ürünlerin ve Hizmetlerin yetkili olmayan bir satıcısıysanız, Ürün(ler), Yazılım veya Hizmetler satma yetkiniz yoktur ancak Ürün(ler), Yazılım veya Hizmetleri satarak şunu kabul edersiniz: buradaki kısıtlamalara ve yükümlülüklere tabidir ve şunlarla bağlıdır: (i) müşterinizin ve son kullanıcının bu Sözleşmenin bir kopyasını almasını ve buradaki tüm kısıtlamalara ve yükümlülüklere tamamen bağlı olmasını sağlamak (ii) bu sözleşmedeki kısıtlamaları ve yükümlülükleri uygulamak Söz konusu müşteri ve/veya son kullanıcıya karşı yapılan anlaşma, (iii) geçerli tüm Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve düzenlemelerine ve diğer tüm geçerli yasalara uyma ve (iv) Ürünü satın alan bir müşteri ve/veya son kullanıcı tarafından size ödenen ücretleri iade etme( s) sizden ancak bu Sözleşmede yer alan kısıtlamaları ve yükümlülükleri kabul etmiyor ve bu nedenle Ürünü/Ürünleri bu Sözleşmede belirtildiği şekilde iade etmek istiyor. Aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, distribütörler, satıcılar ve diğer Hackdra ortakları (a) Hackdra’nın acenteleri değildir ve (b) Hackdra’yı hiçbir şekilde bağlama yetkisine sahip değildir. Hackdra’nın lisansı, garantisi ve desteği yalnızca yetkili bir Hackdra kanal ortağı tarafından size doğrudan verilen Yazılım için geçerlidir. Yetkili bir Hackdra kanal ortağından satın alınmayan lisanslar uygun değildir, desteklenmez ve kayıt edilmesi engellenebilir.

6. Diğer Garantilerin ve Kısıtlamaların Reddi

ÜRÜN VE YAZILIM, HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ, ZIMNİ VEYA AÇIK TİCARİ GARANTİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. HACKDRA, WEB TARAYICINIZIN GEREKSİNİMLERİ VEYA YAZILIMI ÇALIŞTIRMAK İÇİN KULLANILAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF CİHAZ VEYA CİHAZI İLE İLGİLİ SORUMLULUĞU REDDEDER.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE AKSİNE BAKILMAKSIZIN, HACKDRA HERHANGİ BİR SÖZLEŞME, İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK, İHLAL VEYA DİĞER YASAL VEYA Adil KURAM KAPSAMINDA ÜRÜN VEYA HİZMETİN KULLANIM KAYBI VEYA HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK HERHANGİ BİR TÜR (İYİ NİYET KAYBI, KÂR KAYBI, FIRSAT KAYBI, ÜRÜN VEYA HİZMETİN YÜKSEK RİSKLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILMASINA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) FAALİYETLER, KURULUM VE KURULUM ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ, KİŞİSEL VEYA GAYRİMENKUL ZARARLARI, İŞİN DURMASI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA ARIZALARI, BİLGİSAYAR GÜVENLİK İHLALİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ BULAŞMASI, İÇİNDE BULUNAN, SAKLANAN BİLGİ VEYA VERİ KAYBI HİÇBİR DURUMDA SONLANMAZ. BU EULA VE HER TÜRLÜ DESTEK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICI ÇÖZÜMLERİ, SÖZ KONUSU BELİRLİ KUSURLU VEYA UYGUN OLMAYAN ÜRÜN İÇİN HACKDRA’YA ÖDENEN MİKTARI AŞIR.

8. Zararların Sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALAR TARAFINDAN AKSİ BİR ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMADIĞI VEYA HACKDRA TARAFINDAN AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, HACKDRA, BU SİTENİN HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HACKDRA YALNIZCA ŞİRKET LİTERATÜRÜNDE BELİRTİLEN YAZILIMA YÖNELİK UYGULAMALARI ÖNERİR. YAZILIM, HACKDRA TARAFINDAN YAZILI OLARAK GARANTİ EDİLMESİ DURUMUNDA YALNIZCA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARINA GÖRE GARANTİLİDİR. SON KULLANICI, HACKDRA’NIN HERHANGİ BİR SON KULLANICININ KÜÇÜK, REKABETİ ENGELLEYEN, YALITICI VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU OLMADIĞINI ÖZELLİKLE KABUL VE KABUL EDER. SON KULLANICI HERHANGİ BİR HACKDRA MATERYALİNDEN VEYA HÜKÜM VE KOŞULLARINDAN MEMNUN OLMAZSA; TEK ÇÖZÜM YAZILIMI KULLANMAYI BIRAKMAK OLACAKTIR.

9. Yasalara ve FCPA'ya Uyum

Yazılımın Amerika Birleşik Devletleri Yönetmeliklerine tabi olabileceği size bildirilir; Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve düzenlemelerine aykırı olarak yönlendirme yasaktır. Yazılım için olduğu kadar son kullanıcı için de geçerli olan tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul edersiniz. Hackdra’ya, sizin ve çalışanlarınızın, danışmanlarınızın, acentelerinizin ve temsilcilerinizin Yazılım ve hizmetleri, sansür, gözetim, gözaltı, gözaltı, insan hakları ihlalleri dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri veya suiistimallerine karışmak veya bunları desteklemek veya aşırı güç kullanımı için kullanmayacağını beyan ve garanti edersiniz. Sizin ve çalışanlarınızın genel olarak Hackdra ve distribütörleri, satıcıları ve ortaklarıyla yapılan tüm işlemlerde geçerli olan tüm yasa ve politikalara tam olarak uymaktan sorumlu olacağını kabul edersiniz.

10. Kötüye Kullanım

Son kullanıcılar Yazılımı kötüye kullanmamalıdır. Hackdra’nın sözleşmeli ve yetkili satıcısı veya distribütörü iseniz, son kullanıcıların aşağıdakilerden kaçınmasını sağlamalısınız: Örneğin, son kullanıcılar şunları yapmamalıdır: (a) Hackdra’yı yazılı bir lisans olmadan veya bu lisansı ihlal ederek kullanmamalıdır. veya Hackdra ile anlaşma; (b) Yazılımı kopyalamak, değiştirmek, barındırmak, yayınlamak, alt lisansını vermek veya yeniden satmak; (c) başkalarının kendi hesap bilgileriyle Yazılımı kullanmasını sağlamak veya kullanmasına izin vermek; (d) Yazılımın bir bilgisayar hizmetleri işinde, üçüncü taraf dış kaynak hizmetinde, üyelik veya abonelik esasına göre, hizmet bürosu esasına göre, zaman paylaşımı esasına göre, barındırılan bir hizmet veya herhangi bir üçüncü taraf adına; (e) Yazılımı herhangi bir tür veritabanı veya veri kümesi oluşturmak için kullanmak; (f) sağladığımız veya yetkilendirdiğimiz arayüz dışında herhangi bir yolla Yazılıma erişmek veya erişmeye çalışmak; Yazılımın belirli kullanımlarını engellemek için uygulanan erişim veya kullanım kısıtlamalarını aşmak; (g) herhangi birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmak. “Fikri Mülkiyet Hakları” telif hakkı, manevi haklar, ticari marka, ticari takdim şekli, patent, ticari sır, haksız rekabet, gizlilik hakkı, tanıtım hakkı ve diğer mülkiyet hakları anlamına gelir; (h) yasa dışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, şiddet içeren, taciz edici, haksız, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, kaba, açık saçık, saygısız, başka birinin mahremiyetine tecavüz eden, nefret dolu veya başka şekilde sakıncalı olan herhangi bir içeriği paylaşmak; (i) reşit olmayanları cinselleştiren veya reşit olmayanlarla, diğer son kullanıcılarla veya halkla uygunsuz etkileşimleri kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir içeriği paylaşmak; (j) herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi yanlış bir şekilde belirtmek veya başka şekilde yanlış tanıtmak; (k) Yazılımı devre dışı bırakmaya, bozmaya veya yok etmeye teşebbüs etmek; (l) herhangi bir virüs, kötü amaçlı kod, kötü amaçlı yazılım veya Yazılımın işlevselliğine zarar vermek veya onu sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir bileşeni içeren herhangi bir içerik veya kodu yüklemek, iletmek, depolamak veya kullanıma sunmak; (m) herhangi bir başka kullanıcının Yazılımı kullanmasını engellemek, müdahale etmek veya engellemek; (n) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmek.

11. ABD Hükümeti Son Kullanıcıları

Yazılım ve beraberindeki belgeler, geçerli yasa uyarınca sırasıyla “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari bilgisayar yazılımı belgeleri” olarak kabul edilir. Yazılımın ve beraberindeki belgelerin Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması, performansı, görüntülenmesi veya ifşa edilmesi yalnızca bu Sözleşmenin koşullarına tabi olacak ve bu Sözleşmenin koşullarının açıkça izin verdiği durumlar dışında yasaklanacaktır. Anlaşma ve halefleri.

12. Vergi Yükümlülüğü

Bu işlemle ilgili olarak herhangi bir zamanda uygulanabilecek her türlü verginin ödenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

13. Genel Hükümler

Burada özellikle belirtilmediği sürece, Hackdra’nın önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmeyi devretmemeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerin hiçbirini devretmemeyi kabul edersiniz. Bu Sözleşme, tarafların halefleri ve izin verilen atamaları için bağlayıcı olacak ve onların yararına olacaktır. Bu Sözleşme ve diğer Hackdra sözleşmeleri, yalnızca her iki taraf adına imzalanan sözleşmeye açıkça atıfta bulunan bir yazıyla veya bu Sözleşme için, yukarıdaki Bölüm 1’in girişinde açıkça belirtildiği şekilde, aşağıdaki koşullar sağlanarak değiştirilebilir veya tamamlanabilir: Aksi yöndeki herhangi bir hususa bakılmaksızın ve yukarıdaki Bölüm 1’deki girişte açıkça belirtildiği şekilde değiştirilebilen veya güncellenebilen bu Sözleşme hariç olmak üzere, herhangi bir değişikliğin veya başka bir sözleşmenin Hackdra için bağlayıcı olması için, söz konusu değişiklik veya başka bir sözleşmenin Hackdra tarafından imzalanması gerekir. Hackdra. Aleyhine feragat ileri sürülen taraf adına imzalanmış bir yazı olmadığı sürece hiçbir davranıştan veya hakların uygulanmamasından feragat ima edilmeyecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün uygulanamaz bulunması durumunda, bu bölüm izin verilen azami ölçüde uygulanacak ve geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Aksi yöndeki herhangi bir hususa bakılmaksızın, bu EULA, Hackdra ile son kullanıcıları arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve tüm önceki beyanların veya sorumluluk sınırlamaları, garantiler gibi çelişkili hükümlerin veya tüm sözde son kullanıcı sözleşmelerinin yerine geçer. İster şimdi ister gelecekte girilmiş olsun. Bu EULA ile başka bir anlaşma arasında bir çelişki olması durumunda, çelişkili anlaşma açıkça bu EULA’ya atıfta bulunarak bu EULA’nın yerini aldığını açıkça belirtmediği ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece bu EULA geçerli olacaktır (bu, Hackdra durumunda, Hackdra’nın Yetkili Temsilcisidir).

14. Gizlilik

Hackdra web sitesindeki Hackdra gizlilik politikasında belirtildiği şekilde, Hackdra’nın bilgilerinizi toplamasını, kullanmasını, ifşa etmesini, korumasını ve aktarmasını kabul edersiniz; buna şunlar dahildir: (a) Hackdra’nın, Hackdra hizmetleriyle ilgili bilgi göndermek için Müşteri bilgilerini kullanması; ve (b) Hackdra’nın kolluk kuvvetlerine, devlet kurumlarına ve diğer yetkililere yardım sağlamak veya Hackdra’nın Müşterilerinin ve/veya son kullanıcılarının haklarını korumasına olanak sağlamak amacıyla bilgilerinizi ifşa etmesi. Hackdra kullanıcılarının e-posta, telefon numarası, kimlik numarası, kullanıcı adı bilgileri, adres bilgileri, ıslak imza bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, işletim sistemi bilgileri, meta veri bilgileri (içerdiği bilgiler) gibi kişisel bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kullanıcı verileri Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, kullanıcının platforma giriş ve çıkış saatleri ve kullanıcıların platforma eklemek istediği bağlantı bilgileri kaydedilip analiz edilmektedir. Sızıntı verileri dışındaki veriler, müşterilerle paylaşılmak üzere saklanan bilgileri (kullanıcı adları, şifreler, bilgisayar adları (ana bilgisayar adları), işletim sistemleri, harici IP adresi, dahili IP adresi, saat dilimleri, bilgisayarların donanım bilgileri, ekran görüntüleri, varsa) kurumun bir banka olması, bankanın sızdırılan kredi kartı bilgilerinin de kaydedilip kullanıcılarla paylaşılmasıdır. Kaydedilen ve paylaşılan tüm veriler gizli bilgi olarak saklanmalı ve taraflar, gizli bilgilerin herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşa açıklanmasını engellemelidir. Bu bilgiler gerekli olduğu sürece şifreli sunucu yedeklerinde saklanır. Ayrıca tüm verilerin Hackdra Inc. tarafından gizlilik ilkesine ve ilgili mevzuata uygun olarak ve bu kapsamda toplanıp muhafaza edildiğini ve verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmadığını da belirtmek gerekir. Ancak mevzuatın, mahkeme kararının veya yetkili kamu kurumunun talebinin veri paylaşımını gerektirmesi halinde veriler, yedekleri ile birlikte ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. Tüm son kullanıcıların da gizlilik ilkesine ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi gerekmektedir.

15. Geçerli Kanun

Bu Sözleşmeden veya Hackdra’nın sınırlı garantisinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Delaware eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf durumunda taraflar, duruma göre Delaware’de bulunan federal ve eyalet mahkemelerinin yargı yetkisine başvururlar ve bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddianın şu şekilde çözüleceğini kabul ederler: duruma göre Delaware’de bulunan federal ve eyalet mahkemeleri.

 

Son Kullanıcı, burada belirtilen şartlardan herhangi birini kabul etmemesi halinde Yazılımı kullanmaması gerektiğini kabul ve taahhüt eder.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÇAPRAZ BAĞLAM DAVRANIŞSAL REKLAM İÇİN SATMIYORUZ VEYA PAYLAŞMIYORUZ