Siber Güvenlikte Kadın Liderler: Engelleri Aşmak

Siber Güvenlikte Kadın Liderler: Engelleri Aşmak
Siber uzaydaki tehditler hızla gelişmeye devam ederken, siber güvenlik alanında üst düzey yeteneklere olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Alan son yıllarda muazzam bir büyüme kaydetmiş olsa da, kadınlar liderlik pozisyonlarında önemli ölçüde yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Ancak zirveye çıkan kadınların hikayeleri ilham veriyor ve başkalarına yol açıyor. Bu makale, hem kariyerlerinde hem de topluluklarında etkili liderler olmak için zorlukların üstesinden gelen siber güvenlik alanında öncü bazı kadınların yolculuklarını ve başarılarını vurgulamaktadır.

Erken Kariyerleri Şekillendiren Dönüm Noktaları

Birçok kadın siber güvenlik öncüsü için erken deneyimler tutkularını alevlendirmeye ve onları bu alanda başarılı olmaya itmeye yardımcı oldu. Google Cloud Küresel Siber Güvenlik Direktörü Jeanette Manfra, lisede ilk bilgisayar bilimi dersini almanın teknoloji kariyeri yollarına gözlerini açtığını söylüyor. Bir başka belirleyici an da, genellikle odadaki tek kadın olduğu bir devlet kurumunda staj yapmasıydı; bu da onun ilerleme kararlılığını artırdı. McAfee’nin Baş Bilim Adamı Raj Samani, 1980’lerde gençliğinde bilgisayarlarla ilgilenen birkaç kızdan biri olduğunu hatırlıyor. Merakının peşinden gitmesi teşvik edildi ve bu sayede henüz üniversitedeyken BT desteği alanındaki ilk işine başladı. Bu temel deneyimler, Samani’nin yaşam boyu öğrenme sevgisini geliştirdi ve kariyeri ilerledikçe ona fayda sağlayan dirençliliği öğretti.

Nasıl Siber Güvenlik Liderleri Oldular?

Sıralamalarda yükselmek için güçlü teknik beceriler yalnızca başlangıçtı. Saygı kazanmak ve değişimi yönlendirmek için etkili iletişim, iş zekası ve liderlik de gerekiyordu. Manjeet Kaur, mühendislik görevlerine başladıktan sonra danışmanlığa geçti ve müşteri odaklı proje yönetimi sayesinde büyük firmalardaki basamakları hızla tırmandı. Baş Danışman olarak, artık küresel kuruluşların stratejik güvenlik sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyor. Bazıları için ileri düzeyde bir diploma kapıları açtı. Anne Neuberger, siber politikaya odaklanan doktorasını aldıktan sonra NSA’ya alındı ve Siber Güvenlik Direktörlüğü’nün ilk Direktörü oldu. Orada, teşkilatın ulusal güvenlik sistemlerini korumaya yönelik çabalarını denetler ve özel sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışır.

Yol Boyunca Karşılaşılan Zorluklar

Siber güvenlik alanında bir kadın olarak liderliğe adım atmak engelsiz olmadı. Samani, erken yaşlarda teknik roller üstlenen genç bir kadın olarak şüphecilikle karşılaştığını hatırlıyor. “İnsanlar teknolojiyi gerçekten anlayıp anlamadığımı sorgulayacaklardır” diyor. Uzmanlığı ve başarıları güvenle sergilemeyi öğrenmek önemliydi. Kadın rol modellerinin ve mentorların eksikliği de zorluklar yarattı. Manjeet Kaur, çok az rehberlikle kendi yolunu bulmak zorunda olduğunu belirtiyor. “Başladığımda benim gibi insanları liderlikte görmedim” diyor. Akran ağları oluşturmak ve bunun için ödeme yapmak artık alana giren diğer kadınlara destek vermesine yardımcı oluyor. Toplumsal önyargılar da bu duruma yol açtı. Neuberger, üç çocuk annesi olarak işyerinde kendini sürekli kanıtlama konusunda baskı hissettiğini anlatıyor. Erkek egemen alanlarda pek çok başarılı kadının karşılaştığı sahtekarlık sendromunun ve kendinden şüphe duymanın üstesinden gelmek zordu.

Toplumdaki Etkileri ve Rolleri

Bugün bu kadın siber güvenlik öncüleri, platformlarını çeşitliliği ve katılımı savunmak için kullanıyor. Manfra, yeterince temsil edilmeyen grupları aktif olarak Google’a katıyor ve başkalarına ilham vermek için deneyimlerini kamuya açık bir şekilde anlatıyor. Samani, genç kadınları mentorluk programları aracılığıyla STEM kariyerleriyle tanıştırmak için kar amacı gütmeyen Girls in Tech’i kurdu. Rol modelleri olarak neyin mümkün olduğunu gösterirler. Kaur, “Görünürlük çok önemli; sizin gibi insanların başarılı olduğunu görmek, ilginin artmasına yardımcı oluyor” diyor. Neuberger, her kökenden siber yeteneklerin yetiştirilmesine yönelik Ulusal Siber İşgücü çerçevesi gibi ulusal stratejiler üzerinde Beyaz Saray ve özel sektörle birlikte çalışıyor. Liderlikleri ve savunuculukları, siber güvenliğin daha çeşitli ve temsili bir alana dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Üstesinden gelinen zorluklara ve elde edilen başarılara ilişkin hikayelerini paylaşan bu kadınlar, siber alanda gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor.

Mert Doğukan, bilgi güvenliği ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir C-level yönetici, CISO'dur. Güçlü liderlik özellikleri ve stratejik vizyonu ile şirketin bilgi varlıklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kurumsal düzeyde bilgi güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde üst düzey performans göstermektedir. Ayrıca, şirketin siber güvenlik altyapısını sürekli olarak güncellemek ve geliştirmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.

İlgili Yazılar