Hackdra Cybersecurity - Privacy Policy

Genel Hüküm ve Koşullar

iletisim@hackdra.com
Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2023

Bu Genel Hüküm ve Koşullar, 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında girilen tüm Sipariş Formları ve bu tarih itibariyle bir Sipariş Formu uyarınca olmayan tüm Topluluk Sürümü veya Hackdra Hizmetlerini kullanan diğer müşteriler için geçerlidir.

Lütfen bu Genel Hüküm ve Koşulları dikkatlice okuyun, çünkü Müşteri Hüküm ve Koşulları veya Bulucu Hüküm ve Koşulları ile birlikte Müşterinin veya Bulucunun Hizmetleri kullanımını yönetirler.

Genel Yasaklar

Müşteri veya Finder, Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü herhangi bir üçüncü tarafın yararına veya Şartların izin vermediği herhangi bir şekilde kullanamaz.

Şartlarda Yapılan Değişiklikler

Hackdra, Müşterilere ve/veya Buluculara bildirimde bulunarak Şartları istediği zaman değiştirebilir. Müşteri veya Bulucu bu tür değişikliklere yazılı olarak itiraz etmezse ve Hackdra Şartları değiştirdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederse, Müşteri ve Bulucu değiştirilen Şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş sayılacaktır.

Gizli Bilgiler ve Gizlilik Yükümlülükleri

Hackdra, Müşterinin Gizli Bilgilerini alabileceğini, Müşteri, Hackdra’nın Gizli Bilgilerini alabileceğini ve Finder, bir Müşterinin veya Hackdra’nın Gizli Bilgilerini alabileceğini anlar. Alan taraf, başka bir tarafın Gizli Bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi ve başka bir tarafın Gizli Bilgilerini Şartlarda öngörülmeyen herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul eder. Müşteriler ve Bulucular, Hackdra Toplu Verilerinin Gizli Bilgi olmadığını ve Hackdra Toplu Verilerinin toplanmasına ve kullanılmasına izin verdiklerini kabul eder ve onaylar.

Veri koruma ve Gizlilik Politikası

Hackdra’nın, Hackdra’nın Müşterilerinden ve Bulucularından nasıl bilgi topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklayan Hackdra Gizlilik Politikası, Hizmetler için geçerli olacaktır. Hackdra’nın uygulamaları ve Hackdra’nın kullanabileceği çerez türleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

Veri ve Bilgi Güvenliği Politikası

Hackdra Platformunun güvenliğini açıklayan Hackdra’nın Veri ve Bilgi Güvenliği, Hizmetler için geçerli olacaktır.

Güvenlik Açığı Bildirim Yönergeleri

Hizmetler aracılığıyla Bulucu Gönderimleri ile ilgili varsayılan politikayı tanımlayan Hackdra’nın Güvenlik Açığı İfşa Yönergeleri, Hizmetler için geçerli olacaktır. Bir çelişki olması durumunda, Hackdra’nın Güvenlik Açığı İfşa Yönergeleri, bireysel Program Politikalarının yerine geçer.

Yasalara Uyum/Telif Hakkı Politikası

Taraflardan her biri, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Hizmetlerdeki haklarının kullanılması ile bağlantılı olarak tüm Geçerli Yasalara uyacaktır. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Hackdra iş yaptığı tüm yargı bölgelerinde telif hakkı yasasına saygı duyar ve Müşterilerinin ve Bulucularının da aynısını yapmasını bekler. Hackdra’nın politikası, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden veya ihlal ettiğine inanılan Müşterileri ve Bulucuları uygun durumlarda feshetmektir. Daha fazla bilgi için lütfen Hackdra’nın Telif Hakkı ve IP Politikasına bakın.

Geri bildirim

Müşteri veya Bulucu, geribildirim@hackdra.com adresinden Hackdra’ya e-posta göndererek Geri Bildirim gönderebilir. Müşteri veya Bulucu, herhangi bir Geri Bildirim göndererek Hackdra’ya, Müşteri veya Bulucunun sahip olduğu veya kontrol ettiği tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında Geri Bildirimi herhangi bir amaçla kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmak ve başka şekillerde yararlanmak için dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans verilebilir, tam ödemeli ve telifsiz bir lisans verir.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine veya Kaynaklarına Bağlantılar

Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Hackdra bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunar ve bu web sitelerinde veya kaynaklarda veya bu web sitelerinde görüntülenen bağlantılarda bulunan veya bunlardan elde edilebilen içerik, ürün veya hizmetlerden sorumlu değildir. Her Müşteri ve Bulucu, söz konusu Müşterinin veya Bulucunun herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya kaynağını kullanmasından kaynaklanan tüm sorumluluğu kabul eder ve tüm riski üstlenir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ŞARTLARIN HİÇBİR TARAFI, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA BİR YASAL TEORİYE DAYANSIN YA DA DAYANMASIN VE SÖZ KONUSU TARAF BU TÜR BİR ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, ŞARTLARDAN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN KAR KAYBI, VERİ VEYA İYİ NİYET KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR HASARI VEYA SİSTEM ARIZASI YA DA İKAME HİZMETLERİN MALİYETİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA MÜŞTERİNİN VEYA HACKDRA’NIN ŞARTLARDAN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DİĞERİNE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, TALEP VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜN İLK ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AYLIK DÖNEMDE HİZMETLERİN KULLANIMI İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN HACKDRA’YA ÖDENEN VEYA ÖDENECEK MİKTARLARI AŞMAYACAKTIR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HACKDRA’NIN FINDER’A KARŞI ŞARTLARDAN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA 1.000 DOLARI AŞMAYACAKTIR.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi; Toplu Davadan Feragat

Şartlar ve bunlarla ilgili her türlü eylem, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Şartlardan kaynaklanan veya Şartlarla ilgili her türlü ihtilaf, münhasıran San Francisco Bölgesi Yüksek Mahkemesi veya Kaliforniya Kuzey Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi’nde görülecektir. Müşteri veya Bulucu işbu belge ile söz konusu mahkemelerin kişisel yargı yetkisini kabul eder ve bu mahkemelerde yargı yetkisi, yer veya uygunsuz forum uygulanmasına yönelik her türlü itirazdan feragat eder.

TOPLU DAVA FERAGATİ: HER BİR MÜŞTERİ VE BULUCU, HACKDRA’YA KARŞI HERHANGİ BİR TOPLU VEYA TEMSİLİ DAVADA TEMSİLCİ VEYA ÜYE OLARAK HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMA HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR; ANCAK BÖYLE BİR FERAGATIN KANUNEN YASAKLANDIĞI VEYA BİR MAHKEME TARAFINDAN KAMU POLİTİKASINA AYKIRI OLDUĞU KABUL EDİLEN DURUMLAR HARİÇ.

Tanıtım

Hackdra, taraflar arasındaki ilişkiyi açıklayan herhangi bir tanıtım veya reklamda Müşterinin ve/veya Bulucunun adını ve/veya logosunu kullanabilir.

Çeşitli Terimler

Şartlar ve Şartlara atıfta bulunan yürürlükteki herhangi bir Sipariş Formu, Hackdra ile Müşteri veya Bulucu arasındaki tüm ve münhasır anlayışı ve anlaşmayı oluşturur ve Hackdra ile Müşteri veya Bulucu arasında Hizmetlerle ilgili önceki tüm sözlü veya yazılı anlayışların veya anlaşmaların yerini alır ve bunların yerine geçer. Şartların herhangi bir hükmünün yetkili yargı mercii tarafından geçersiz, yasak veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilirse, Şartların diğer hükümleri uygulanabilir olmaya devam edecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şartlar Hackdra tarafından devredilebilir ve tarafları, haleflerini ve devralanlarını bağlayacak ve onların yararına olacaktır. Müşteri veya Bulucu, Hackdra’nın önceden yazılı izni olmadan Şartları devredemez, bu izin makul olmayan bir şekilde alınmayacaktır.

Şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Şartlar kapsamında Hackdra tarafından sağlanan tüm bildirimler veya diğer iletişimler e-posta yoluyla veya Hackdra Sitesinde yayınlanarak verilecektir.

Bir tarafın Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bu tür bir feragat, yalnızca yazılı olarak ve söz konusu feragati veren tarafın usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalandığında geçerli olacaktır.

Fesih

Bir Sipariş Formu, yalnızca diğer tarafın ihlali gerçekleştirmeyen taraftan ihlalle ilgili yazılı bildirim aldıktan sonra otuz (30) gün içinde önemli bir ihlalini düzeltememesi durumunda Hackdra veya Müşteri tarafından feshedilebilir. Hackdra, herhangi bir Bulucunun Hackdra Platformuna erişimini ve kullanımını, tamamen Hackdra’nın takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve Bulucuya bildirimde bulunmaksızın sonlandırabilir. Hackdra, Hackdra Platformu ve Hizmetlerini bir Sipariş Formu uyarınca kullanmayan herhangi bir Topluluk Sürümü veya diğer Müşterinin Hackdra Platformuna erişimini, tamamen Hackdra’nın takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve Müşteriye bildirimde bulunmaksızın sonlandırabilir. Bir Müşteri veya Bulucu, söz konusu Müşterinin veya Bulucunun hesabını istediği zaman destek@hackdra.com adresine bir e-posta göndererek iptal edebilir; bununla birlikte, bir Müşteri tarafından böyle bir iptal durumunda, Müşteri, geçerli Sipariş Formlarında özellikle belirtilmedikçe, önceden ödenmiş herhangi bir Hackdra Ücretinin iadesine hak kazanmayacaktır.

Hizmetlerin, Hackdra Platformunun veya bir Müşterinin ya da Bulucunun hesabının herhangi bir şekilde feshedilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi halinde, bu Şartların doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması amaçlanan hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

Belirli Tanımlar

Aşağıdaki kalın harfli terimler, bu Genel Hüküm ve Koşullarda, Müşteri Hüküm ve Koşullarında ve/veya Finder Hüküm ve Koşullarında kullanıldığı şekliyle aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır.

Bağlı Kuruluş“, bir tarafı kontrol eden, tarafça kontrol edilen veya tarafla ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol“, söz konusu kuruluşun oy sermayesinin yüzde ellisine (%50) veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmak veya kontrol etmek anlamına gelir ve bu tür herhangi bir kuruluş, yalnızca söz konusu sahiplik veya kontrol mevcut olduğu sürece söz konusu tarafın Bağlı Kuruluşu olacaktır.

Uygulanabilir Yasa“, ilgili yargı alanında yürürlükte olan ve bu Anlaşma kapsamında bir taraf ve/veya Hizmetler için geçerli olan tüm yasalar (herhangi bir hükümet veya düzenleyici makamın gereklilikleri dahil) anlamına gelecektir. Bunlara kara para aklamayı önleme, rüşvetle mücadele, veri gizliliği, ihracat ve fikri mülkiyet yasaları dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Gizli Bilgi“, Hackdra Platformu ve Bulucu Gönderilerinin içeriği de dahil olmak üzere, Hizmetler veya Programla ilgili bir taraf hakkındaki her türlü gizli veya tescilli ticari veya teknik bilgi anlamına gelir. Gizli Bilgiler, (i) ifşa eden tarafça ifşa edilmeden önce kamuya açık olarak bilinen ve kamuya açık hale getirilen; (ii) ifşa eden tarafça alıcı tarafa ifşa edildikten sonra kamuya açık hale gelen ve kamuya açık hale getirilen; (iii) ifşa eden tarafça ifşa edildiği sırada alıcı tarafın elinde bulunan; veya (iv) alıcı tarafça üçüncü bir taraftan söz konusu üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmeden elde edilen bilgileri içermez.

Müşteri“, Bulucu Gönderimleri almak da dahil olmak üzere Hizmetler için Hackdra Platformunu kullanan bir Hackdra müşterisi anlamına gelir.

Müşteri Raporu “Hackdra tarafından Hackdra Platformu aracılığıyla veya başka bir şekilde bir Müşteriye sunulan, sızma testi raporları, kontrol listesi raporları, yeniden test raporları ve bir Programla ilgili Bulucu faaliyetlerine ilişkin benzer belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bulucu Gönderimlerini özetleyen veya bunlara dayanan bir rapor veya benzer belgeler anlamına gelir.

Geri Bildirim “Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik her türlü geri bildirim, yorum veya öneri anlamına gelir.

Bulucu “Bulucu Gönderimleri sağlamak için Hackdra Platformunu kullanan bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Bulucu Gönderim(ler)i “Güvenlik Açığı Raporları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Bulucunun bir Programla ilgili faaliyetlerini kanıtlayan belgeler ve ilgili materyaller anlamına gelir.

Hackdra “bir Delaware şirketi olan Hackdra Inc. ve Bağlı Kuruluşları anlamına gelir.

Hackdra Toplu Verileri“, Bulucu Gönderimlerinden ve Müşterilerin ve Bulucuların Hackdra Platformunu ve Hizmetlerini kullanımından elde edilen, belirli Müşteri veya Bulucuları tanımlamayan ve diğer şeylerin yanı sıra raporlama, araştırma, Platform ve Hizmetlerin iyileştirilmesi, endüstri işbirliği ve diğer makul iş amaçları için kullanılan toplu ve anonimleştirilmiş istatistiksel ve diğer bilgiler anlamına gelir.

Hackdra Platformu” veya “Platform “Hackdra tarafından sunulan hizmet olarak yazılım Hackdra Platformu anlamına gelir.

Hackdra Mülkü“, Hackdra tarafından bu Sözleşmeden önce veya bu Sözleşmenin kapsamı dışında edinilen, oluşturulan, geliştirilen veya lisanslanan maddi veya gayri maddi her türlü mülk ve bunların herhangi bir iyileştirmesi veya modifikasyonu ve Hackdra Platformu ve Hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları anlamına gelir.

Hackdra Mülkü“, Hackdra tarafından bu Sözleşmeden önce veya bu Sözleşmenin kapsamı dışında edinilen, oluşturulan, geliştirilen veya lisanslanan maddi veya gayri maddi her türlü mülk ve bunların herhangi bir iyileştirmesi veya modifikasyonu ve Hackdra Platformu ve Hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları anlamına gelir.

Hackdra Sitesi “Hackdra’nın hackdra.io adresinde bulunan web sitesi ve ilgili alan adları ve alt alan adları anlamına gelir.

Hackdra Mağazası “Hackdra’nın hackdra.store adresinde bulunan web sitesi ve ilgili alan adları ve alt alan adları anlamına gelir.

Program “Müşterinin Hackdra Platformuna gönderdiği Buluculardan Bulucu Gönderimleri almak istediği güvenlik girişim(ler)i anlamına gelir.

Program Materyalleri “Program Politikası ve Programın açıklaması ve bir Programla bağlantılı olarak Müşteri tarafından Buluculara sunulan diğer materyaller anlamına gelir.

Program Politikası“, Müşterinin Buluculardan istediği güvenlikle ilgili ve diğer hizmetlerin Müşteri tarafından oluşturulan açıklamasını, Bulucuların kabul etmesi gereken Programa ilişkin hüküm, koşul ve gereklilikleri ve varsa, Müşterinin Programa katılan Buluculara vereceği Ödülleri içerir.

Sipariş Formu“, Hackdra ve Müşteri tarafından (i) karşılıklı imzalanmış bir yazıyla veya (ii) Hackdra tarafından kabul edilen Müşteri tarafından düzenlenmiş bir satın alma siparişiyle karşılıklı olarak kararlaştırılan ve (a) bu Şartlara açıkça atıfta bulunan ve bu Şartları içeren ve (b) Hackdra tarafından sağlanan bir satış sipariş formuna atıfta bulunarak veya başka bir şekilde, bu nedenle ödenecek ücretler ve söz konusu Hizmetler için abonelik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi dahil olmak üzere satın alınacak Hizmetleri açıklayan, bu Şartlara atıfta bulunan bir sipariş formu veya benzer bir belge anlamına gelir; Bununla birlikte, bir Müşterinin Hizmetleri bir bayi veya diğer Hackdra yetkili ortağı aracılığıyla satın alması durumunda, Sipariş Formu, söz konusu Müşterinin Hizmetleri kullanması için Hackdra ile bayi/yetkili ortak arasında akdedilen Sipariş Formu olacak ve söz konusu Sipariş Formu ve Şartlar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, Müşterinin değil, bayi/yetkili ortağın ödeme yükümlülükleri olacaktır.

Ödül(ler)“, bir Programa katılan Buluculara verilen ödüller, hibeler, çaba karşılığı ödemeler ve diğer mali veya mali olmayan ödüller anlamına gelir.

Hizmetler “Hackdra tarafından Hackdra Platformu aracılığıyla Müşterilere sunulan bir hizmet çözümü olarak Hackdra’nın yazılımı ve bir Müşteri tarafından satın alınan tüm yan hizmetler anlamına gelir.

Şartlar “işbu Genel Şartlar ve Koşullar ile Müşteri Şartları ve Koşulları veya Bulucu Şartları ve Koşulları anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri“, bir Müşteri tarafından Hackdra aracılığıyla yeniden satış esasına göre satın alınan ve bir Sipariş Formunda Üçüncü Taraf Hizmetleri olarak özellikle tanımlanan tüm üçüncü taraf hizmetleri anlamına gelir.

Güvenlik Açığı Rapor(lar)ı “metin, grafik, resim, yazılım, her türlü yazarlık eseri ve Bulucuların Hackdra Platformu aracılığıyla bir Programa katılımdan kaynaklanan bir Müşteriye sağladığı veya başka bir şekilde kullanıma sunduğu bilgi veya diğer materyallerdeki hata raporları veya diğer güvenlik açığı bilgileri anlamına gelir.

İletişim Bilgileri

Şartlar veya Hizmetler hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletisim@hackdra.com adresinden Hackdra ile iletişime geçin,

KIŞISEL BILGILERINIZI BAĞLAMLAR ARASI DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK IÇIN SATMIYOR VEYA PAYLAŞMIYORUZ